Show simple item record

dc.contributor.authorOmbudsman for Children Office (OCO)
dc.contributor.authorPhelan, Deirdre
dc.date.accessioned2014-05-20T11:24:59Z
dc.date.available2014-05-20T11:24:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationOmbudsman for Children Office "Small places - exploring children's rights in children's daily lives" (2014) Ireland. Ombudsman for Children Officeen_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10147/317201
dc.descriptionThe activities in this resource aim to support children to make connections between children’s rights, as set out in the UN Convention on the Rights of the Child, and their own daily lives at home, at school and in their communities. We hope that by exploring these connections with you, with each other and with their parents/ guardians, children will develop their understanding of how children’s rights relate to their own lives and of the various ways in which a wide range of people, including children themselves, can participate in the protection of different children’s rights on a daily basis. These materials have been designed for work with children in 3rd to 6th class at primary level. You may wish to adapt the activities to take account of the needs, capacities and experiences of the children you work with. We appreciate the significant role that teachers play in children’s lives. We hope these materials will support your work and that you and the children you work with will find them educational and enjoyable. Tá sé mar aidhm ag na gníomhartha san acmhainn seo tacú le leanaí naisc a chruthú idir cearta an linbh, faoi mar atá leagtha amach i gCoinbhinsiún na NA um Chearta an Linbh, agus a saol laethúil sa bhaile, ar scoil agus ina bpobail féin. Tá súil againn go bhforbróidh leanaí, trí iniúchadh a dhéanamh ar na naisc seo leatsa, lena chéile agus lena dtuismitheoirí/caomhnóirí, a gcuid tuisceana ar conas mar atá cearta an linbh bainteach lena saolta féin agus ar na slite éagsúla inar féidir le raon leathan daoine, lena n-áirítear leanaí iad féin, páirt a ghlacadh i gcosaint ceart leanaí ar bhonn laethúil. Dearadh na hábhair seo mar shaothar chun bheith ag obair le leanaí ó rang a 3 go 6 ag leibhéal bunscoile. Is féidir leat na gníomhartha a oiriúnú chun riachtanais, inniúlachtaí agus eispéiris na ndaoine óga lena bhfuil tú ag obair a chur san áireamh. Tuigimid an ról tábhachtach atá ag múinteoirí i saol leanaí. Tá súil againn go dtacóidh na hábhair seo le do chuid oibre agus go bhfaighidh tusa agus na leanaí lena n-oibríonn tú iad oideachasúil agus taitneamhach.en_GB
dc.language.isoenen
dc.publisherOmbudsman for Children Office (OCO)en_GB
dc.titleSmall places - exploring children's rights in children's daily livesen_GB
dc.typeLearning Objecten
refterms.dateFOA2018-08-30T10:50:59Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
OCOPrimarySchoolEnglish.pdf
Size:
3.437Mb
Format:
PDF
Description:
English Version
Thumbnail
Name:
OCOPrimarySchoolIRISH.pdf
Size:
2.880Mb
Format:
PDF
Description:
Irish Version

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record