Show simple item record

dc.contributor.authorDepartment of Children and Youth Affairs (DCYA)
dc.date.accessioned2014-01-09T11:35:24Z
dc.date.available2014-01-09T11:35:24Z
dc.date.issued2010-07
dc.identifier.isbn9781406425161
dc.identifier.isbn9781406425253
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10147/311114
dc.descriptionThe youth work sector works with young people outside, yet alongside, the formal education sector. Both the Youth Work Act 2001 and the National Youth Work Development Plan 2003-2007 have provided youth work with clearer definition and direction. Section 3 of the Youth Work Act 2001 defines youth work as: ‘a planned programme of education designed for the purpose of aiding and enhancing the personal and social development of young persons through their voluntary participation, and which is complementary to their formal, academic or vocational education and training; and provided primarily by voluntary youth work services’. This definition highlights four important dimensions of youth work: ■■ planned; ■■ educational; ■■ based on voluntary participation; ■■ provided primarily by voluntary youth work services. The continued development and sustainability of youth work requires that these dimensions be identified, demonstrated and developed. The National Quality Standards Framework (NQSF) aims to ensure that youth work organisations provide quality services to young people. It also provides an opportunity to articulate their practice through the development of a common language within a structured framework. The NQSF is intended to be both practical and developmental, in that it will enable youth work organisations to assess service provision and to identify areas for development. As engagement in the NQSF is a continuous process, it is not expected that all organisations will be able to immediately and fully achieve all the standards as set out in this document. Neither is it the intention that the NQSF would require uniformity of provision. Rather, it aims to ensure that youth work providers continue to offer a rich and varied service, and commit to a process of continuous development through engagement in the NQSF. The NQSF is primarily a support and development tool for youth work organisations. Self-assessment is fundamental to the process. In addition, there is also an external assessment function, which serves to validate the self-assessment process and which is performed by VEC (Youth/Liaison) Officers for local youth work services or by the NQSF Standards Officer for national youth work organisations.Oibríonn earnáil na hoibre don aos óg le daoine óga lasmuigh d’earnáil an oideachais fhoirmiúil, ach taobh leis an earnáil sin freisin. Tugtar treoir agus sainmhíniú soiléir ar obair don aos óg san Acht um Obair don Aos Óg 2001 agus sa Phlean Forbartha Náisiúnta um Obair don Ógra 2003-2007. In Alt 3 den Acht um Obair don Aos Óg 2001, tugtar sainmhíniú ar obair don aos óg mar seo: ‘a planned programme of education designed for the purpose of aiding and enhancing the personal and social development of young persons through their voluntary participation, and which is complementary to their formal, academic or vocational education and training; and provided primarily by voluntary youth work services’. Leagann an sainmhíniú sin béim ar cheithre thoise thábhachtacha d’obair don aos óg, mar atá: ■■ go mbíonn sí pleanáilte; ■■ go mbíonn sí oideachasúil; ■■ gur ar obair dheonach atá sí bunaithe; ■■ gur seirbhísí deonacha um obair don aos óg is mó a sholáthraíonn í. Chun obair don aos óg a bheith inbhuanaithe agus chun í a fhorbairt a thuilleadh, ní mór aitheantas a thabhairt do na toisí sin, iad a léiriú san obair féin, agus forbairt a dhéanamh orthu. Is éard is aidhm leis an gCreat um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta (CCCN) ná a chinntiú go soláthraíonn eagraíochtaí um obair don aos óg seirbhísí ar ardchaighdeán do dhaoine óga. Tugann an Creat deis do na heagraíochtaí sin a gcleachtas a chur i bhfocail freisin trí mhodh cumarsáide comhchoiteann a fhorbairt laistigh de chreat struchtúrtha. Féachann an CCCN le bheith praiticiúil agus forásach, sa mhéid is go gcuireann sé ar chumas na n-eagraíochtaí measúnú a dhéanamh ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad agus na réimsí ba chóir dóibh a fhorbairt a shonrú. Toisc gur próiseas leanúnach é páirt a ghlacadh sa CCCN, ní dócha go mbeidh eagraíochtaí in ann na caighdeáin a leagtar síos sa doiciméad seo a bhaint amach go hiomlán láithreach bonn. Níl sé d’aidhm ag an CCCN ach oiread go mbeadh na seirbhísí a sholáthraítear uile mar an gcéanna. Ina áit sin, is éard is aidhm leis ná a chinntiú go mbíonn seirbhísí luachmhara éagsúla á soláthar, agus geall a thabhairt go ndéanfar na seirbhísí sin a fhorbairt ar bhonn leanúnach trí pháirt a ghlacadh sa CCCN.en_GB
dc.publisherGovernment Publications, Dublinen_GB
dc.subjectYOUNG PEOPLEen_GB
dc.subjectCHILD HEALTHen_GB
dc.titleNational Quality Standards Framework (NQSF) for youth worken_GB
dc.typeReporten
dc.contributor.departmentDepartment of Health and Childrenen_GB
refterms.dateFOA2018-08-23T10:53:53Z


Files in this item

Thumbnail
Name:
xNQSFPublicationENGLISH.pdf
Size:
965.6Kb
Format:
PDF
Thumbnail
Name:
xNQSFReportIrish.pdf
Size:
1.199Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record