Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10147/575338
Title:
Cairt ceart d'othair ospideal: tus aite don othar.
Authors:
Department of Health (DoH)
Citation:
An Roinn Slainte. 1992. Cairt ceart d'othair ospideal: tus aite don othar. Baile Atha Cliath: An Roinn Slainte.
Publisher:
Department of Health (DoH)
Issue Date:
1992
URI:
http://hdl.handle.net/10147/575338
Item Type:
Report
Language:
ga
Description:
Is beag duine againn nach raibh pIe againn uair eigin leis na seirbhisi ospideal. Trid is trid, bionn an caighdean aire agus coireaIa a fhaighimid chomh maith leis an duthracht agus leis an ngairmiulacht a bhaineann leis na foime sna hospideil ar ardchaighdean. Ar ndoigh is feidir feabhas a chur ar chursaf i gconai. Ta meadu ag teacht de shior ar an meid speisialtoireachta agus ardteicneolaiochta arathar a usaid sna hospideil chomh maith Ie meadu o thaobh eilimh ar na seirbhisi. Ta an chontuirt ann, mar sin, go mbeadh coras mfdhaonnachtuil a chruthu agus go mbeadh riachtanais phearsanta agus mothuchain na n'othar siar leis. Ta run daingean ag an Rialtas na caighdeain sna hospideil a ardu agus feachaint chuige go mbeidh teacht ag each, is cuma cen t-ioncam ara acu, ar choireillleighis d'ardchaighdean. Is iad na haidhmeanna ara agam agus an Chairt seo a foilsiu agam a chinntiu go ndeanfaidh an tseirbhfs slainte freastal nios fearr ar riachtanais an othair aonair agus a chinntiu go mbeidh cod cleachtais ann a leagfaidh amach cearta othar Ie linn doibh a bheith ag usaid na seirbhisi ospideal. Go bunusach is i aidhm na Cairte seo tus aite a thabhairt don othar. Sean P. O'Conaill. T.D.
Keywords:
HEALTH SERVICES AND THEIR MANAGEMENT; INFORMATION; HOSPITAL SERVICES; INJURY

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDepartment of Health (DoH)en_GB
dc.date.accessioned2015-08-20T10:28:17Zen
dc.date.available2015-08-20T10:28:17Zen
dc.date.issued1992-
dc.identifier.citationAn Roinn Slainte. 1992. Cairt ceart d'othair ospideal: tus aite don othar. Baile Atha Cliath: An Roinn Slainte.en_GB
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10147/575338en
dc.descriptionIs beag duine againn nach raibh pIe againn uair eigin leis na seirbhisi ospideal. Trid is trid, bionn an caighdean aire agus coireaIa a fhaighimid chomh maith leis an duthracht agus leis an ngairmiulacht a bhaineann leis na foime sna hospideil ar ardchaighdean. Ar ndoigh is feidir feabhas a chur ar chursaf i gconai. Ta meadu ag teacht de shior ar an meid speisialtoireachta agus ardteicneolaiochta arathar a usaid sna hospideil chomh maith Ie meadu o thaobh eilimh ar na seirbhisi. Ta an chontuirt ann, mar sin, go mbeadh coras mfdhaonnachtuil a chruthu agus go mbeadh riachtanais phearsanta agus mothuchain na n'othar siar leis. Ta run daingean ag an Rialtas na caighdeain sna hospideil a ardu agus feachaint chuige go mbeidh teacht ag each, is cuma cen t-ioncam ara acu, ar choireillleighis d'ardchaighdean. Is iad na haidhmeanna ara agam agus an Chairt seo a foilsiu agam a chinntiu go ndeanfaidh an tseirbhfs slainte freastal nios fearr ar riachtanais an othair aonair agus a chinntiu go mbeidh cod cleachtais ann a leagfaidh amach cearta othar Ie linn doibh a bheith ag usaid na seirbhisi ospideal. Go bunusach is i aidhm na Cairte seo tus aite a thabhairt don othar. Sean P. O'Conaill. T.D.en_GB
dc.language.isogaen
dc.publisherDepartment of Health (DoH)en_GB
dc.subjectHEALTH SERVICES AND THEIR MANAGEMENTen_GB
dc.subjectINFORMATIONen_GB
dc.subjectHOSPITAL SERVICESen_GB
dc.subjectINJURYen_GB
dc.titleCairt ceart d'othair ospideal: tus aite don othar.en_GB
dc.typeReporten
All Items in Lenus, The Irish Health Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.