Grupa idir-rannach ar Riachtanais na nDaoine ata ag dul in Aois: tuarascail dun chun cinn: Progress report: Aibreann 2004.

Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10147/574578
Title:
Grupa idir-rannach ar Riachtanais na nDaoine ata ag dul in Aois: tuarascail dun chun cinn: Progress report: Aibreann 2004.
Authors:
Department of Health (DoH)
Citation:
Department of Health. 2004. Grupa idir-rannach ar Riachtanais na nDaoine ata ag dul in Aois: tuarascail dun chun cinn: Progress report: Aibreann 2004. Dublin: Department of Health (DoH)
Publisher:
Department of Health (DoH)
Issue Date:
Apr-2004
URI:
http://hdl.handle.net/10147/574578
Item Type:
Report
Language:
ga
Description:
Reamhfhocal on Aire Mar Aire Ie freagracht faoi leith do Sheirbhisi do Dhaoine ata ag Dul in Aois, ta se de run duingean agam cinntiu go mbeidh siad in ann an leas is fearr a bhaint as an saol agus go gcuirfear feabhas ar gach gne da saoI oiread agus is feidir. Ta athas orm bheith in ann an tuarascail dul chun cinn seo a scaipeadh, a bhaineann Ie hobair agus Ie breithniuchain an Ghrupa Idir-rannaigh ar Riachtanais no nDaoine ata ag Dul in Aois. Shunaigh me an Grupa sa samhradh 2002, agus is mise i mo charhaoirleach air; ba e a shainchuram gach gne de cheisteanna a theann i bhfeidhm ar dhaoine ata ag dul in aois a scrudu ar bhonn leathan. Ceapadh baill an Ghrupa mar gheall ar an saineolas a bhf acu agus a mbeidh in ann leas a bhaint as ina chuid breithniuchan, agus go labhraidfs go hudarasach ar son a rann faoi seach, agus go mbeadh tionchar acu ar pholasaithe na rann sin chomh maith. Sa mhaith liom an deis seo a thapu Ie mo bhufochas a chur in iul do gach uile dhuine acu as a gcur chuige proifisiunta agus as an tslf inar reitigh siad chomh maith sin Ie cheile agus iad i mbun oibre. In a theannta sin ba mhaith liom bufochas a ghabhaille hoifigigh mo Roinne fein as an saothar a chuir siad orthu fein i dtaca Ie heagru agus Ie reachtail an-eifeachtach chruinnithe iomadula an ghrupa agus, leoga, na Comhdhala ar Riachtanais na nDaoine ata ag Dul in Aois in Ivor Callely, T.D., Aire do Sheirbhlsi do Ohaoine ata ag Out in Aois. Farmleigh, a d'eascair as breithniuchain an Ghrupa. Mar fhocal scoir ba mhaith liom a ra go bhfuil me laneolach ar na ceisteanna iomadula a fhagann nach feidir Ie daoine ata ag dul in aois ro iomlan a bheith acu sa tsochaf. Trf mheicnfocht an Ghrupa Idir-Rannaigh ta se i gceist agam cinntiu go leanfar de bheith ag scrudu a gcuid riachtanas agus go ndeanfaidh an Grupa tosaiocht chui diobh Ie linn a chuid oibre amach anseo.
Keywords:
HEALTH SERVICES AND THEIR MANAGEMENT; INFORMATION; OLDER PEOPLE

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorDepartment of Health (DoH)en
dc.date.accessioned2015-08-17T13:28:17Zen
dc.date.available2015-08-17T13:28:17Zen
dc.date.issued2004-04en
dc.identifier.citationDepartment of Health. 2004. Grupa idir-rannach ar Riachtanais na nDaoine ata ag dul in Aois: tuarascail dun chun cinn: Progress report: Aibreann 2004. Dublin: Department of Health (DoH)en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10147/574578en
dc.descriptionReamhfhocal on Aire Mar Aire Ie freagracht faoi leith do Sheirbhisi do Dhaoine ata ag Dul in Aois, ta se de run duingean agam cinntiu go mbeidh siad in ann an leas is fearr a bhaint as an saol agus go gcuirfear feabhas ar gach gne da saoI oiread agus is feidir. Ta athas orm bheith in ann an tuarascail dul chun cinn seo a scaipeadh, a bhaineann Ie hobair agus Ie breithniuchain an Ghrupa Idir-rannaigh ar Riachtanais no nDaoine ata ag Dul in Aois. Shunaigh me an Grupa sa samhradh 2002, agus is mise i mo charhaoirleach air; ba e a shainchuram gach gne de cheisteanna a theann i bhfeidhm ar dhaoine ata ag dul in aois a scrudu ar bhonn leathan. Ceapadh baill an Ghrupa mar gheall ar an saineolas a bhf acu agus a mbeidh in ann leas a bhaint as ina chuid breithniuchan, agus go labhraidfs go hudarasach ar son a rann faoi seach, agus go mbeadh tionchar acu ar pholasaithe na rann sin chomh maith. Sa mhaith liom an deis seo a thapu Ie mo bhufochas a chur in iul do gach uile dhuine acu as a gcur chuige proifisiunta agus as an tslf inar reitigh siad chomh maith sin Ie cheile agus iad i mbun oibre. In a theannta sin ba mhaith liom bufochas a ghabhaille hoifigigh mo Roinne fein as an saothar a chuir siad orthu fein i dtaca Ie heagru agus Ie reachtail an-eifeachtach chruinnithe iomadula an ghrupa agus, leoga, na Comhdhala ar Riachtanais na nDaoine ata ag Dul in Aois in Ivor Callely, T.D., Aire do Sheirbhlsi do Ohaoine ata ag Out in Aois. Farmleigh, a d'eascair as breithniuchain an Ghrupa. Mar fhocal scoir ba mhaith liom a ra go bhfuil me laneolach ar na ceisteanna iomadula a fhagann nach feidir Ie daoine ata ag dul in aois ro iomlan a bheith acu sa tsochaf. Trf mheicnfocht an Ghrupa Idir-Rannaigh ta se i gceist agam cinntiu go leanfar de bheith ag scrudu a gcuid riachtanas agus go ndeanfaidh an Grupa tosaiocht chui diobh Ie linn a chuid oibre amach anseo.en
dc.language.isogaen
dc.publisherDepartment of Health (DoH)en
dc.subjectHEALTH SERVICES AND THEIR MANAGEMENTen
dc.subjectINFORMATIONen
dc.subjectOLDER PEOPLEen
dc.titleGrupa idir-rannach ar Riachtanais na nDaoine ata ag dul in Aois: tuarascail dun chun cinn: Progress report: Aibreann 2004.en
dc.typeReporten
All Items in Lenus, The Irish Health Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.